Godziny pracy Pogotowie kanalizacyjne tel.502-220-475
Pn-Pt 6-22, Sb 7-16, pozostałe - awaryjnie

Jakie złe nawyki najczęściej prowadzą do awarii kanalizacji

serwis icon

Awarie systemu kanalizacyjnego mogą być spowodowane przez wiele czynników, ale niewłaściwa konserwacja, zatory i zanieczyszczenia oraz infiltracja i przeciążenie to jedne z najczęstszych przyczyn. Zrozumienie, co może powodować problemy z kanalizacją, pomoże w zapobieganiu awariom systemu i zapewnieniu jego prawidłowe funkcjonowanie.


Nieprawidłowa konserwacja jako przyczyna awarii systemu kanalizacyjnego


Najczęstszą przyczyną awarii systemu kanalizacyjnego jest niewłaściwa konserwacja. Bez regularnej konserwacji rury mogą ulec korozji lub zablokowaniu z powodu nagromadzenia się osadów, lub korzeni drzew. Ponadto w rurach mogą gromadzić się tłuszcze i inne materiały, co prowadzi do blokad i innych problemów. Regularne kontrole w postaci monitoringu kanalizacji i czyszczenie systemów może pomóc w zapobieganiu tego typu awarii. Ważne jest również, aby wszystkie rury były prawidłowo zainstalowane i utrzymywane zgodnie z lokalnymi kodami i przepisami.


Zatory i zanieczyszczenia – powszechne przyczyny awarii systemów kanalizacyjnych


Kolejną częstą przyczyną awarii systemu kanalizacyjnego są zatory i zanieczyszczenia. Zatory mogą wystąpić, gdy materiały stałe, takie jak tłuszcz, odpady spożywcze, ręczniki papierowe lub produkty sanitarne gromadzą się w rurach. Materiały te mogą powodować zatory, które zmniejszają przepływ wody przez rury, co prowadzi do powstawania zatorów i niedrożności. Aby temu zapobiec, należy unikać spłukiwania przedmiotów, które nie są przeznaczone do stosowania w systemach hydraulicznych. Dodatkowo należy przeprowadzać regularne inspekcje, aby zidentyfikować wszelkie potencjalne zatory, zanim staną się one poważnym problemem.


Infiltracja i przeciążenie


Infiltracja i przeciążenie to dwie dodatkowe przyczyny awarii systemów kanalizacyjnych. Infiltracja ma miejsce, gdy woda gruntowa przedostaje się do rur z powodu pęknięć lub przerw w ścianach rur. Może to prowadzić do wzrostu ciśnienia wody w rurach, co może spowodować ich pęknięcie lub zawalenie się. Aby temu zapobiec, należy regularnie sprawdzać rury pod kątem wszelkich oznak uszkodzenia lub zużycia. W tym celu warto skorzystać z usługi monitoringu kanalizacji.


Dodatkowo należy upewnić się, że wszystkie połączenia między rurami są odpowiednio uszczelnione, aby do systemu nie dostała się woda ze źródeł zewnętrznych. Przeciążenie występuje wtedy, gdy zbyt wiele ścieków dostaje się do systemu na raz z powodu obfitych opadów lub powodzi. Może to doprowadzić do powstania zatorów w rurach, które mogą spowodować ich pęknięcie lub zapadnięcie się z powodu zwiększonego ciśnienia w systemie. Aby temu zapobiec, należy zadbać o to, aby wszystkie ścieki wprowadzane do systemu były odpowiednio oczyszczane, tak aby nie przekraczały poziomów przepustowości określonych przez lokalne przepisy.


Dzięki zrozumieniu tych powszechnych przyczyn awarii systemów kanalizacyjnych, właściciele domów i nieruchomości mogą podjąć kroki w celu zapewnienia, że ich systemy będą funkcjonować prawidłowo przez wiele lat. Konserwacja i inspekcje powinny być przeprowadzane regularnie, aby zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy, zanim staną się one poważnymi problemami i będą niosły za sobą kosztowne konsekwencje.